• Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych

  Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych

  W dniu 12 kwietnia 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla. W posiedzeniu oprócz stałych członków Podzespołu oraz zaproszonych gości, ze strony rządowej uczestniczył Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Czytaj więcej

 • 34 tys. mundurowych ma mieć obniżone świadczenia emerytalne. Trwa weryfikacja IPN

  34 tys. mundurowych ma mieć obniżone świadczenia emerytalne. Trwa weryfikacja IPN

  Ponad 34 tysiące funkcjonariuszy służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji ma mieć obniżone świadczenia emerytalne w związku z ustawą dezubekizacyjną - dowiedział się reporter RMF FM. Takie są dotychczasowe efekty weryfikacji przebiegu ich służby przez Instytut Pamięci Narodowej. W sumie do sprawdzenia jest prawie 200 tysięcy osób.

  Czytaj więcej

 • Szykuje się ogólnopolska manifestacja byłych funkcjonariuszy służb mundurowych

  Szykuje się ogólnopolska manifestacja byłych funkcjonariuszy służb mundurowych

  Szykuje się ogólnopolska manifestacja byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, których obejmie ustawa dezubekizacyjna. Dawni milicjanci, strażnicy graniczni oraz więzienni, a także zweryfikowani funkcjonariusze służb specjalnych, chcą protestować przeciw wizji obniżenia ich emerytur.

  Czytaj więcej

 • „Mieliśmy próbę otworzenia granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna to uniemożliwiła”

  „Mieliśmy próbę otworzenia granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna to uniemożliwiła”

  Musimy być przygotowani na zły scenariusz. Zły scenariusz to fala migracji, która miałaby się przedzierać przez Polskę. Mieliśmy do czynienia z próbą otworzenia granicy polsko-białoruskiej w sierpniu ubiegłego roku. Straż Graniczna na to nie pozwoliła, mimo presji rzecznika praw obywatelskich czy organizacji pozarządowych, które domagały się otworzenia granicy dla emigrantów z Azji, zwanych dla niepoznaki uchodźcami – stwierdził w programie „Gość poranka” szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

  Czytaj więcej

 • KOMUNIKAT FZZSM

  KOMUNIKAT FZZSM

  W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, przy współpracy Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia i omówienia sytuacji powstałej w wyniku wprowadzenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  Czytaj więcej

 • Mundurowi coraz bliżej pełnopłatnego L4

  Mundurowi coraz bliżej pełnopłatnego L4

  Przez 30 dni w roku na chorobowym funkcjonariusz otrzyma pełne uposażenie. Gdy spóźni się z przyniesieniem zwolnienia, straci tylko część pensji.

  Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych

W dniu 12 kwietnia 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla. W posiedzeniu oprócz stałych członków Podzespołu oraz zaproszonych gości, ze strony rządowej uczestniczył Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem posiedzenia Podzespołu była dyskusja nad:

 • projektem nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
 • art. 15 a;
 • ustawą modernizacyjną na lata 2017-2020 (informacja na temat podwyżek, oszczędności, zasiłków chorobowych itd.);
 • ustawą o L-4.

Czytaj dalej

OPINIA PRAWNA

Opinia prawna w przedmiocie udzielania funkcjonariuszom Straży Granicznej zwolnień od zajęć służbowych w celu załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych

Załączniki:
Pobierz plik (170410122210.pdf)170410122210.pdf[ ]809 kB

KOMUNIKAT FZZSM z dnia 6 kwietnia 2017 roku

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, przy współpracy Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia i omówienia sytuacji powstałej w wyniku wprowadzenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawiciele Związku reprezentujący tę instytucję poinformowali, że okres transformacji i powstanie nowych struktur, odcisnął negatywny wpływ na sytuację służby. Funkcjonariusze Służby Celnej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kompetencjami zostali rozproszeni po komórkach organizacyjnych KAS do wykonywania zadań niejednokrotnie poniżej posiadanych kwalifikacji. Z dużymi problemami wiąże się też proces ucywilniania części funkcjonariuszy w sytuacji w której występuje ich niedobór, żeby obsadzić wszystkie stanowiska mundurowe nawet w miejscach strategicznych.

Czytaj dalej

WNIOSEK FZZSM do Pani Premier

WNIOSEK RADY FEDERACJI ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH
w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej

Działając w interesie funkcjonariuszy służb mundurowych, na podst. art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23, 868, 996, 1579), zwracamy się z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych i włączenie tego podmiotu do grona instytucji dialogu społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015, poz. 1240).

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

W dniu 30 marca 2017 roku siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panem Andrzejem Derą Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Federację ZZ SM reprezentowali:

 • Krzysztof Hetman
 • Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
 • Czesław Tuła - Przewodniczący NSZZ FiPW,
 • Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZZS Florian,
 • Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG,
 • Andrzej Szary - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
 • Bolesław Groński – NSZZ FiPW.

W trakcie spotkania przedstawiciele FZZ SM poinformowali o bieżącej sytuacji w służbach i przedstawili postulaty w kwestii:

 • zapowiedzi o planowanych przez Rząd zmian w zakresie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • wysokości płac w służbach podległych MSWiA i MS i ich relacji do płac w innych służbach i poza nimi.
 • stanu prac w zakresie zmiany art. 15a ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 • wprowadzenia wypracowanych podczas Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA zmian w tzw. ,,ustawie o L4”.
 • zapowiedzi zmian w ustawie o policji w zakresie wprowadzenia pluralizmu związkowego.

Spotkanie to jest kontynuacją działań i spotkań Federacji ZZ SM w związku z informacjami o trwających pracach nad zmianą aktualnego systemu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych. Środowisko mundurowe oczekuje jasnego komunikatu ze strony Premier Rządu RP, który ostatecznie utnie wszelkie spekulacje w tym temacie. W ocenie Federacji kolejne komunikaty Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dementujące informacje medialne są niewystarczające. W środowisku panuje niepokój, co może spowodować kolejne nieuzasadnione odejścia ze służby doświadczonych i profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy, których obecnie brakuje w służbie.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej

kuchnie gastronomiczne